top of page
GSI JOURNALS SERIE C:
ADVANCEMENTS IN INFORMATION SCIENCES
AND TECHNOLOGIES
(AIST)

Chef in Editor

Saye Nihan Çabuk                (Assoc. Prof.-Eskisehir Technology University)

Co-Editor

Şükran Şahin                                                               (Prof.-Ankara University)

GSI Journals Serie C: Advancements in

Information Sciences and Technologies

 

Vol. 1 Issue.1 Year. 2018

Pdf

Cover and Content

Pdf

Postmodern Yerleşmelere Doğru: Akıllı Kentler                                                          1-11

(Towards Postmodern Settlements: Smart Cities) 

Ayşegül AKŞİT

Pdf

Bitcoin’in Arkasındaki Güç: Blockchain                                                                      12-23

(Power Behind Bitcoin: Blockchain) 

Arif Furkan MENDİ-Alper ÇABUK 

Pdf

Use of Information Communication Technology                                                     24-34

by Children in Turkey       

Verda CANBEY-ÖZGÜLER

Pdf

Frig Vadisi Potansiyel Kamp Alanları ve Rotalarının                                            35-50

CBS Aracılığıyla Belirlenmesi 

(Determination of Frig Valley's Potential Camp Areas and Routes by GIS)

Emre BEKTÖRE-Gökhan ERŞEN 

Pdf

İzmir İli Üzerindeki Olası Etkilerden Dolayı Oluşan İklim                                     51-64

Değişikliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Modellenmesi 

(Modelling of Climate Change Caused by Possible Effects on Izmir

Province with The Help of Geographical Information Systems )

Anıl Can BİRDAL-Engin KORKMAZ-Gökhan ERŞEN 

Pdf

Indexing

bottom of page