top of page
GSI JOURNALS SERIE B: ADVANCEMENTS IN
BUSINESS AND ECONOMICS
(ABE)

Chef in Editor

Verda Canbey-Özgüler                                                          (Prof.-Anadolu University)

Co-Editor

H. Cem Sayın                                                          (Assist. Prof. – Anadolu University)

 

GSI Journal Serie B: Advancements in

Business and Economics

Vol. 1 Issue.1 Year. 2018

Pdf

Cover and Content

Pdf

Göç ve Uyum Politikaları                                                                                             1-14 

(Migration and Integration Policies)                

Verda CANBEY - OZGULER

Pdf

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme İçin

Bir Fırsat Olarak Kadın Girişimciler

(Women Entrepreneurs as an Opportunity

for Economic Development and Growth) 

Bahriye Zümrüt ERGİN-Halil Cem SAYIN

Pdf

National Export-Promotion Programs in Turkey:                                             30-42

Impacts and Challenges 

Fatih UYSAL-Dilek Melike ULUÇAY

Pdf

School-to-Work Transition and Youth Unemployment                                     43-55

Verda CANBEY-ÖZGÜLER 

Pdf

 

Yerleşimleri Yeniden Düşünmek Bağlamında Yeni Bir Kentsel                       56-66 Gelişim ve Yönetim Stratejisi 

(A New Urban Development and Management Strategy in the Context

of Re-Thinking of Settlements) 

Ayşecan AKŞİT

Pdf

Indexing

bottom of page